Download miễn phí Windows XP SP2 có bản quyền

Các bản Windows XP Service Pack 2 kích hoạt sẵn đã được Microsoft cho phép download miễn phí từ website của hãng này.

 

Các bản XP SP2 có khác nhau đôi chút này cũng được cung cấp cùng với phiên bản Windows Vista RTM mà không mất bất kỳ khoản phí nào. Công ty Redmond đang đánh dấu một trang sử mới trong việc cung cấp các bản Windows miễn phí dành cho máy khách. Bạn có thể download cả XP SP2 và Vista RTM cùng lúc tại trang web của Microsoft., bên cạnh đó là các bản cập nhật SP3 cho XP và SP1 cho Vista. Có 3 phiên bản SP2 khác nhau để người dùng chọn lựa, đó là IE6-XPSP2_VPC.exe, IE7-XPSP2_VPC.exe và IE8B1-XPSP2_VPC.exe. Tên nhãn VPC liên quan đến trình đóng gói mà Microsoft chọn. Tất cả các phiên bản của hệ điều hành này đều được đóng gói dưới dạng ảnh(image) của đĩa cứng ảo(Virtual Hard Disk) được thiết kế nhằm tích hợp với Virtual PC 2007, Microsoft cũng đồng thời cung cấp miễn phí giải pháp cho máy ảo.

Người dùng có thể tạo 3 máy ảo bằng cách sử dụng Virtual PC 2007 và chạy mỗi phiên bản XP SP2 như một hệ điều hành khách. Microsoft xác nhận rằng tất cả các sản phẩm XP này đã được kích hoạt sẵn, do đó người dùng không cần bận tâm đến vấn đề bản quyền nữa. Tuy vậy, bản XP SP2 này chỉ được sử dụng trong 3 tháng, và sẽ hết hạn vào ngày 9-9.

Microsoft  tặng miễn phí các hệ điều hành XP và Vista dưới dạng đĩa cứng ảo giúp cho các nhà phát triển và thiết kế thử nghiệm website của mình trên các phiên bản của Internet Explorer. Theo đó, sự khác biệt duy nhất giữa các phiên bản XP này chỉ là trình duyệt web mặc định. IE6-XPSP2_VPC đi cùng Internet Explorer 6 (IE6), IE7 kèm theo IE7_XPSP2 và ở IE8B1_XPSP2 là IE8 Beta 1.

(Theo Softpedia)
Lượt xem: 8107